HOROMĚŘICE


Obec Horoměřice - info - odkazy Obec Horoměřice Obec Horoměřice 
Horoměřice Naše Horoměřice  e-Horoměřice Historie obce Horoměřice
OBEC HOROMĚŘICE SPOLKY RESTAURACE DoPRAVA ŘemesLA

MAPY
 Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice
volby Obec Horoměřice 2014
Sokol Horoměřice

Spolky Horoměřice

Dobrý den, vítám Vás , základní informace o obci jsou pod jednotlivými odkazy 

T.J. Sokol Horoměřice

Velvarská 300, 25262 Horoměřice 

KONTAKT Historie  Oddíly Tělovýchovné jednoty Sokol Horoměřice


AFK Horoměřice

Unětická č.327, 25262 Horoměřice 

 FOTO Restaurace  Historie AFK

ÚČEL - Provozovat sport a obdobnou činnost, jako samosprávný a dobrovolný svazek členů, v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, včetně vytváření podmínek materiálních a treninkových a zároveň organizování této činnosti.

MTB  Horoměřice

Pošlete zajímavé odkazy o obci

Náš tým Kalendář akcí  GALERIE  Závody


HASIČI Horoměřice

Požárníků 360, 25262 Horoměřice - tel. 220  970 240

KONTAKT HISTORIE VÝJEZDY TECHNIKY  ŠKOLNÍ DRUŽINY

Obec  Horoměřice

Pošlete zajímavé odkazy o obci

ZÁMEK Horoměřice  GALERIE  Cesta

Sbor dobrovolných hasičů HOROMĚŘICE
            Negativní zkušenosti s dvěmi velkými požáry v roce 1848, které zničili několik obytných stavení včetně ovčína a stodol vedly k vzniku Řádu o hašení ohně, podle kterého byli místní obyvatelé rozděleni k pracím při hašení požárů.
            V roce 1880 byl v Horoměřicích umyslně, patrně ze msty, založen požár, jehož následkem lehlo popelem sedm velkých statků, a znovu se tak potvrdilo,jak je hasičská jednotka nutná. Zastupitelstvo obce proto roku 1898 rozhodlo o pořízení stříkačky. Sbor v té době neexistoval, stříkačka byla uložena v kůlně tehdejšího starosty. Nadšení způsobilo, že se lidé dobrovolně starali o její údržbu a obsluhu. Pořádali cvičení, jichž se účastnilo 14 místních občanů. Bylo to však fyzicky i psychycky náročné, až tato cvičení  úplně zanikly.
             V říjnu 1897 bylo rozhodnuto o ustavení SDH, který zahájil činnost v lednu 1898. Od května téhož roku získal sbor povolení nosit stejnokroj a byl zařazen do hasičské župy Podbělohorské.
            Prosinec 1898 znamenal další mezník v hasičské historii. Obecním zastupitelstvm byl podán návrh, aby se stanovilo, kdo má při požáru propůjčit koňský potah ke stříkačce, tzv. požární přípřež. Byl vypracován rozvrh, kdo musí v případě požáru poslat pár koní s kočím k odtažení stříkačky. Tento úkon byl sedláky vždy nadále dodržován.
           Pro výcvik mužstva hasičů v používání žebříků sloužilo leziště hasičů cukrovaru. Vlastního leziště se sbor dočkal r. 1924, kdy získal potřebný prostor v místech dnešní školní tělocvičny.
           V roce 1912 byl založen fond pro přestárlé a činné členy sboru, který měl sloužit členům v případě nemoci či zranění, v roce 1913 byla zakoupena nová proudová stříkačka.
           V roce 1914 muselo všech 16 členů sboru společně s ostatními občany nastoupit vojenskou službu válečnou, čímž roku 1915 došlo k zastavení činnosti a znovuobnovení až po válce. V roce 1929 obecní zastupitelstvo ustanovilo komisi za účelem posouzení koupě nové motorové stříkačky a to formou dobrovolné půjčky od místních občanů. Ještě tentýž rok byla koupena a předána sboru a zanedlouho kopuený valník upravený k hasičským účelům znamenly významné osamostatnění sboru a posun vpřed v práci hasičů. Motorová stříkačka sloužila až do roku 1975. Do začátku 2.světové války vyjížděla jednotka k požárům vždy s koňským potahem, přesto se nestalo, že by přijeli jako poslední.
            V roce 1941 vlivem války činnost opět opadla, byl vydán příkaz, že obce musí postavit požární hlídky, což fakticky znamenalo obnovení sboru. V září 1945 se konala první valná hromada a v roce 1946 bylo sboru předáno auto upravené pro hasičské účely. V roce 1947 přišla velká povodeň, a hasiči zasahovali při záchraně majetku občanů, čerpání vody ze studní a sklepů. V témže roce na podzim v období sucha, zase při velkém požáru způsobeným nedopalkem.Únorové události roku 1948 poznamenaly  SDH který musel projít jednáním Akčního výboru a znamenal vyloučení 9ti členů.
         V padesátých letech se sbor stal součástí Okresní hasičské jednotky Praha - západ. V roce 1954 po povodních v roztocké Penicilince a po zranění několika členů při autonehodě v Úněticích bylo rozhodnuto o připojištění a projednna otázka Pohřebního fondů hasičů. V roce 1958 hasiči zasahovali při tragédii, která se stala při kopání studny, a to vyproštěním těla tehdejšího předsedy MNV Ladislava Supa.
        V roce 1961 se sbor přestěhoval do nové zbrojnice a získal nové auto. Roku 1968 vlivem politických události byla činnost sboru opět utlumena. V sedmdesátých letech získal sbor automobilovou stříkačku a v roce 1980 automobilovou cisternu. Při příležitosti 80ti letého výročí sboru byla řada členů vyznamenána medailí.
           Po roce 1989 došlo celkově k útlumu spolkové činnosti. Zásahová jednotka byla v činnosti jen v malém počtu členů nutných pro zásah.
            Teprve v roce 1998, kdy si obec připomínala 100 let od založení SDH Horoměřice, byla iniciativou zaslhas.jpgoužilých hasičských veteránů Josefa Hrudky a Václava Kozáka svolána schůzka k oživení činnosti.
          Na konci roku 2008 byla provedena rekonstrukce hasičárny.
Zásahová jednotka je v současné době činná a pravidelně se účastní  v případě potřeby výjezdů k požárum  a jiným zásahům. Výjezdová jednotka je zařazena v JPO 5, má 10 členů. Sbor má celkem 30 členů.Obec Horoměřice Obec Horoměřice Obec Horoměřice ZŠ Horoměřice Obec Horoměřice   Cyklo klub Horoměřice ZŠ Horoměřice