HOROMĚŘICE


Obec Horoměřice - info - odkazy Obec Horoměřice Obec Horoměřice 
Horoměřice Naše Horoměřice  e-Horoměřice Historie obce Horoměřice
OBEC HOROMĚŘICE SPOLKY RESTAURACE DoPRAVA ŘemesLA

MAPY
 Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice
volby Obec Horoměřice 2014

Řemesla  Horoměřice 

Dobrý den, vítám Vás , základní informace o obci jsou pod jednotlivými odkazy 

T.J. Sokol Horoměřice

Velvarská 300, 25262 Horoměřice 

KONTAKT Historie  Oddíly Tělovýchovné jednoty Sokol Horoměřice


AFK Horoměřice

Unětická č.327, 25262 Horoměřice 

 FOTO Policie   POBOČKY

ÚČEL - Provozovat sport a obdobnou činnost, jako samosprávný a dobrovolný svazek členů, v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, včetně vytváření podmínek materiálních a treninkových a zároveň organizování této činnosti.

FOTKY  Horoměřic

Pošlete zajímavé odkazy o obci

ZÁMEK Horoměřice  GALERI Cesta


Pravěk a starověk - z historie obce Horoměřice

Podle archeologických nálezů bylo území dnešních Horoměřic obydleno již v době bronzové – jsou zde naleziště pozůstatků knovízské a únětické kultury (2000–1500 př.n.l.). Ta se nazývá podle sousední obce Únětice.