HOROMĚŘICE


Obec Horoměřice - info - odkazy Obec Horoměřice Obec Horoměřice 
Horoměřice Naše Horoměřice   e-Horoměřice Historie obce Horoměřice
OBEC HOROMĚŘICE SPOLKY RESTAURACE DoPRAVA Řemesla

MAPY
 Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice
volby Obec Horoměřice 2014

Obecní úřad Horoměřice 

Dobrý den, vítám Vás , základní informace o obci jsou pod jednotlivými odkazy

Užitečné kontakty z obce Horoměřice

Velvarská 100, 25262 Horoměřice - tel. 220  970 240

KONTAKT  SAMOSPRÁVA   DOKUMENTY   ÚŘEDNÍ DESKA


OBECNÍ POLICIE

Velvarská č.1, 25262 Horoměřice - tel. 220  970 241

KONTAKT   Policie Libčice nad Vltavou   POBOČKY POLICIE    TÍSŇOVÉ  LINKY


Základní škola Horoměřice

Velvarská 100, 25262 Horoměřice - tel. 220  970 240

KONTAKT ZAMĚSTNANCI   ŠKOLNÍ JÍDELNA - kontakt   ŠKOLNÍ DRUŽINY


Mateřská škola Horoměřice

Velvarská 310, 25262 Horoměřice - tel. 775 576 931

KONTAKT ZAMĚSTNANCI Představení - školky   Základní filosofie školky


FOTKY  Horoměřic

Pošlete zajímavé odkazy o obci

ZÁMEK  Horoměřice   GALERIE  Cesta


Pravěk a starověk - z historie obce Horoměřice
Podle archeologických nálezů bylo území dnešních Horoměřic obydleno již v  době bronzové  – jsou zde naleziště pozůstatků  knovízské  a  únětické  kultury (2000–1500 př.n.l.). Ta se nazývá podle sousední obce  Únětice .

Kolem roku 400 př.n.l. se na území obce Horoměřice objevují  Keltové . Jim se také často připisuje vztyčení nevelkého hranolového  pískovcového  kamene na severovýchodním okraji obce, považovaného někdy za  menhir ; žádné důkazy pro toto tvrzení však neexistují. Nejstarší zpráva o kameni v Horoměřicích pochází až z roku  1930. Archeologický výzkum se v jeho blízkosti nikdy neprováděl, původ a účel kamene je ve skutečnosti nejasný.
Středověk a novověk a Horoměřice
Název obce Horoměřice pochází zřejmě od jména významné osoby, neboť obec je připomínána jako ves lidí Hořeměrových nebo Hořemírových. Podle dalšího výkladu se obec jmenovala Holměřice, hlavně díky lánům polí a roviny táhnoucí se od Prahy až k Tursku, které byly holé.
První písemná zmínka o obci Horoměřice pochází z roku 1273, kdy se připomíná jako majetek strahovského kláštera, v jehož držení zůstala až do husitských válek, kdy ves byla zabavena Pražany. Po skončení válek ale klášter získal ves zpět. Obcí Horoměřice procházela jedna z nejstarších zemských stezek Via Magna .
Největší utrpení zažily Horoměřice za třicetileté války (1618–1648). Koncem října 1639 za švédského tažení na Prahu vojska generála Banéra pustošila kraj.
Strahovský klášter měl v Horoměřicích hospodářský dvůr s obytnou budovou, která byla upravena v 1. polovině 18. století na jednoduchý patrový zámeček s rustikovanými rámci a obdélníkovými okny v omítkových rámcích. Na střeše je umístěna věžička s lucernou. Přízemí je sklenuto valenou klenbou s lunetami. V patře je zachována kaple svaté Anny. Pod zámkem se nachází dnes již zpustlý park.
Horoměřice, Hořeměřice, ves v Čechách, hejt., okr. Smíchov, fara Únětice, pš. Podbaba; 125 d., 1212 ob. č. (1890). K nadač. statku náleží 1354,29 ha půdy, zámek s kaplí sv. Anny, cukrovar na surovinu a dvůr v Horoměřicích, dvory: Andělka, Chýně, Kněžívka, Nebušice, Úholice, cihelna v Třešovicích, majetek praemonstr. kláštera na Strahově v Praze, jemuž Horoměřice až na malé přestávky náležely již od století XII. 
Obec Horoměřice Obec Horoměřice Obec Horoměřice ZŠ Horoměřice Obec Horoměřice   Cyklo klub Horoměřice ZŠ Horoměřice